Järvamaa kuritegevus on languses

10 veebr 14
Sulge
Saada artikkel
Send this form
Category: Järvamaa

Järvamaa politseijuht esitles täna ajakirjanikele eelmise aasta kokkuvõtet.

 

Kuritegude avastamise % Järvamaal 70,3 ja see on samal tasemel kui 2012. aasta. Rasketest kuritegudest pandi toime 1 tapmine, rasket tervisekahjustust tekitati 1 juhul, röövimisi pandi toime 4 ja väljapressimisi 2. Vägivalla kuritegude arv kasvas 12 fakti võrra ja neid oli 119.

 

Vaata 2013. aasta kokkuvõtet siin

 

Maakonna politseipealiku Üllar Kütti sõnul on murettekitav, et isikuvastaseid kuritegusid pandi toime alla 18-aastaste vastu 45 korral, mida on 9 rohkem kui eelneval aastal. See näitab eelkõige alaealiste omavahelise vägivalla kasvu.

 

Narkootikumidega seotud kuritegusid registreeriti Järvamaal 13 ja seda on 7 rohkem kui eelmisel aastal. Antud kuriteoliigi avastamise kasv on tingitud kriminaalpolitsei töökorralduse muutmisest maakonnas. Kõige enam pandi kuritegudest toime vargusi 177, millest kaubandusettevõttest 29.

 

Varguste arv vähenes 149 fakti võrra ja kaubandusettevõtetest 74 võrra. Kokkuvõtvalt saab öelda, et Järvamaa kuritegevuse languse taga ongi eelkõige varguste arvu pea 50% vähenemine. Hetkel on tõusvas trendis kütuse vargused ning seda üle kogu Eesti. Eelmisel aastal pandi Järvamaal toime 5 süütamist, mille lahendamiseks hetkel aktiivne töö käib.

Liiklusalaseid väärtegusid avastati 33% vähem kui 2012. aastal. Vähenemine on toimunud eelkõige seoses liiklusjärelvalvet teostavate inimeste vähenemisega maakonnas ja vähenemine on kergemate rikkumiste osas.

 

Hoolimata liiklusjärelevalve mahu vähenemisega on lubatud piirkiiruse ületajaid ja joobes mootorsõiduki juhte tabatud samal tasemel võrreldes eelmise aastaga, mis võib tähendada seda, et kiiruse ületajate ja joobes sõidukijuhtide osakaal liikluses on tõusuteel.

Inimkannatanutega liiklusõnnetusi juhtus 49, mida oli 3 rohkem kui 2012 aastal. Hukkunuid oli liikluses 3 ja samapalju oli Järvamaal neid ka üleeelmisel aastal. Kõik 3 hukkunut olid ise liiklusõnnetuste põhjustajad ja 2 neist olid seejuures ka eelnevalt alkoholi tarvitanud.

 

Hukkunutega liiklusõnnetused juhtusid kõik sügisel ja sellele eelnes 14 kuud, mil Järvamaal liikluses hukkunuid ei olnud. Nii pikka perioodi ilma liikluses hukkunuteta pole Järvamaal varem olnud.

 

Vigastada sai kokku 66 inimest ja seda oli 10 vähem kui 2012 aastal ja nii vähe vigastatuid pole Järvamaal liikluses viimase 20 aasta jooksul olnud. Järgnevaid aastaid silmas pidades tuleb meil püüelda selle poole, et Järvamaal ei hukkuks liikluses ühtegi inimest.

Kütti sõnul on alkoholi tarvitanud alaealisi eelmisel aastal tabatud küll ligi sada vähem kui üleeelmisel aastal, kokku 141, kuid endiselt on probleemiks alaealistele alkoholi kättesaadavus.

Käesoleva aasta plaanidest rääkides ütles politseijuht, et kuna Politsei- ja Piirivalveametil on plaan oluliselt ümber korraldada kogukondliku politseitööd alates 01.01.2015.a, siis ollakse hetkel järjekordse reformi ootuses.

 

Kuidas ümberkorraldused toimuma hakkavad peab selguma lähimate kuude jooksul ja seejärel algavad paljudele politseinikele sellekohased täiendõpped.

 

Suurim muudatus saab toimuma struktuuriliselt ja sellega seonduvalt tuuakse kriminaalpolitsei uuesti politseijaoskonna koosseisu tagasi nagu ta oli ka enne 2008.a Hetkel ei ole kriminaalpolitsei maakonna politseijaoskonna koosseisus vaid on iseseisev üksus ja allub otse kesküksusele Pärnus.


Kaido, 10-02-14 20:26:
Uskumatu! Mis statistika see on ?
Lisa kommentaar *
*