Järvamaa aasta õpetajad: Erika Kranich, Jüri Kaugerand ja Ülle Leppoja

28 sept 12
Sulge
Saada artikkel
Send this form
Category: Järvamaa

Täna selgusid Koigis maakonna parimad õpetajad. Kõik preemiad läksid Paidesse.

 

Aasta õpetajaks valiti Erika Kranich, aasta noorõpetajaks Jüri Kaugerand ja aasta klassi- ja koolieelse lasteasutuse õpetajaks Ülle Leppoja.


Erika Kranich töötab Paide Gümnaasiumis ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajana. Õpetaja Kranichi eelmise õppeaasta olulisemateks saavutusteks on vabariigi tasandil ajaloo riigieksami tulemus 76,5 punkti ja 7. koht ning ühiskonna riigieksami tulemus 70,3 punkti. 

 

Õpetaja Kranich on maakonna ajalooõpetajate ainesektsiooni esimees, Forseliuse Seltsi aktiivne liige, Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetuse Seltsi volikogu liige. Ta on valikaine „Paikkonna ajalugu – Järvamaa“ ainekava koostaja.

Erika Kranich on suurte kogemustega õpetaja ja valdab oma ainet hästi, ta peab oluliseks õpilaste mitmekülgset arendamist, uute teadmiste ja õpioskuste andmist. Õpetaja mitmekesistab õppeprotsessi, kasutades tundides lisamaterjale, õppefilme, laseb õpilastel koostada ettekandeid ja referaate. 

Jüri Kaugerand töötab Paide Gümnaasiumis alates 2008.-ndast aastast eesti keele ja kirjanduse õpetajana. Ta oli kolm aastat klassijuhatajaks kevadel gümnaasiumi lõpetanud reaalklassile.

 

2010. aastal valisid õpilased Jüri Kaugeranna gümnaasiumi aasta õpetajaks. Juba praegu, noore õpetajana omab ta autoriteeti nii kolleegide kui ka õpilaste hulgas.

 

Ta on hinnatud koolisiseste õpilasuurimiste juhendajana, projektis NordPlus „Outdoor Activities“ on ta projektijuhi abi, valmistades gümnaasiumiastme õpilasi ette õppereisideks välismaale. Jüri Kaugerand osaleb juhendajana uurimusliku õppe projektis „Minu kodukoha veekogu biologilised, kultuurilised ja majanduslikud väärtused“.

 

Õpetaja Kaugerand on läbinud Tartu Ülikooli juures täiendkoolituse immigrantõpilastest, lõpetamisel on magistriõpe Tartu Ülikoolis emakeele ja kirjanduse õpetaja erialal.

Ta tegeleb töö kõrvalt ingliskeelsete tarbetekstide tõlkimisega eesti keelde. 

Ülle Leppoja on Paide Ühisgümnaasiumi klassiõpetaja. Käesoleval aastal on ta 3B klassi klassijuhataja, õpetab ka kunstiõpetust ja tööõpetust ning annab 1. klassi õpilastele õpiabi.

 

Ülle Leppoja on aastaid juhendanud oma klasside näiteringi. 2011/12. õppeaastal võeti osa Euroopa Parlamendi Eesti infobüroo ja ajakirja „Täheke“ poolt väljakuulutatud Euroopa hädaabinumbri teemalisest joonistusvõistlusest „112!“, Tervise Arengu Instituudi poolt välja kuulutatud joonistusvõistlusest „Kui mina oleksin koolikokk“, etlusvõistlusest „Ellen Niiduga Midrimaal.

 

Ülle õpilased kutsuti Eesti Olümpiaakadeemia loovtööde konkursi „Aus mäng ja väärtused spordis“ vabariigi tunnustusüritusele. Johannes Käisi Seltsi kogumikus „Muna minu laual“ on avaldatud Ülle õpilaste tööd. Kooli lauluvõistlusel saavutati I koht, võeti osa kooli tantsuvõistlusest.

Vanemad, kolleegid ja õpilased hindavad õpetaja Ülle Leppoja tööd usaldusliku koostöö, mõistva suhtumise ja koostöös ühtsetele seisukohtadele jõudmise eest.


Kommentaare ei ole
Lisa kommentaar *
*