Möödunud kuul lisandus Järvamaale juurde 145 töötut

17 nov 15
Sulge
Saada artikkel
Send this form
Category: Järvamaa

Alates oktoobrist hakkas töötus Järvamaal tõusma, kui septembris oli registreeritud 697 töötut järvamaalast, siis oktoobris oli neid 734, mis teeb 4,1% tööjõust.

Paarkümmend Järvamaa inimest otsib tööd mujal Eestis ja on ennast töötuna arvele võtnud teistes Töötukassa piirkondlikes osakondades. Kuu jooksul lisandus Järvamaale 145 uut töötut. Suveperioodil koondasid tööandjad üksikuid töötajaid. Kuid oktoobris lõppes koondamise tõttu 14 inimese töösuhe. Töötu seisund lõpetati 109 inimesel, kellest 65 on teatanud tööle asumisest, 27 töötut ei pöördunud teadmata põhjustel Töötukassasse, 14 inimest lõpetas tööotsingud omal soovil, üks asus õppima, kaks alustasid ettevõtjana, kellest üks hakkab stardikapitali abil loodud ettevõtluses osutama pottsepa teenuseid.

 

Registreeritud töötute hulgas on 57,5% naised. Ligi 16% on noored kuni 24-aastaed inimesed. 19% on vanemad kui viiskümmend viis aastat. Pensioniealisi tööotsijaid on lisandunud seitse. Pikaajalisi töötuid, kes on tööd otsinud üle ühe aasta oli oktoobrikuu seisuga 29%. Vähenenud töövõimega inimesi on arvel 102, mis moodustab töötute üldarvust 14%.

 

Tööandjad avaldasid oktoobris 81 uut vaba töökohta. „See on võrreldes eelmise kuuga 15 pakkumist vähem, mis on tööturu sesoonsuse tõttu loogiline olukord,“ märkis Järvamaa Töötukassa osakonna juhataja Eha Tasang.

 

Valdkonniti oli töökohtade suhe sarnane traditsioonilise Järvamaa seisuga. 24% töökohtadest on teenindus- ja müügitöötajatele, 18% oskustöötajatele ja käsitöölistele, 17% lihttöölistele,  13% seadme- ja masinaoperaatoritele ja koostajatele. „Ülejäänud valdkondade tööpakkumiste osakaal jäi kolme kuni üheksa protsendi vahele. On näha, et lihttöölistele sobivate tööpakkumiste osakaal on suhteliselt väike ja uue töökoha leidmine eeldab õpitud ametit või omandatud oskusi,“ lisas Tasang.


Kommentaare ei ole
Lisa kommentaar *
*