Paide Gümnaasium tegi ettepaneku kooli võimaliku uue nime osas

29 juuni 17
Sulge
Saada artikkel
Send this form
Category: Järvamaa

2018. aasta septembris jätkab Paide Gümnaasium tööd põhikoolina, seoses sellega kuulutas kool välja avaliku konkursi, et leida asutatavale koolile nimi.

 

Paide Gümnaasiumi direktor Vello Talviste andis teada, et õpilaste, õpetajate ja vilistlaste poolt pakuti välja kokku 6 erinevat nimevarianti, milleks olid Paide Põhikool, Paide Kesklinna Põhikool, Paide Südalinna Põhikool, Paide Hammerbecki Põhikool, Paide Hupeli Põhikool ja Paide Mangelsoni Põhikool.

 

„Komisjon, kuhu kuulusid kooli juhtkonna liikmed ja õpilasesinduse esindajad, pidas nime valimise koosoleku 20. juunil, kus komisjon hindas kõik esitatud nimevariandid asjakohasteks ja huvitavateks ning isikunimedega nimevariandid rohkemal või vähemal määral Paide hariduseluga seonduvateks. Komisjoni liikmed jätsid pakutud nimedest esimeses valikuringis kõrvale:  Paide Kesklinna Põhikool, kuna ei peetud oluliseks kesklinna rõhutamist;  Paide Hupeli Põhikool, kuna August Wilhelm Hupeli (19.sajandi alul Paides elanud kirikutegelane ja literaat) on laiemale üldsusele vähetuntud ja tema seos Paide hariduseluga on väga tagasihoidlik;  Paide Mangelsoni Põhikool, kuna Anna Mangelson oli koolidirektoriks gümnaasiumiastme koolile, aga nime valime põhikooli astmetega koolile,“ täpsustas direktor.

 

„Lõpparuelule jäid kolm esitatud nimevarianti: Paide Põhikool – lihtne nimevariant, Paide Hammerbecki Põhikool – mälestamaks pastorit, kes rajas Paides esimese eestikeelse õppega kooli ja Paide Südalinna Põhikool – rõhutamaks Paide tunnuslauset „Paide, Eestimaa süda!“. Kuna üksmeelset otsust komisjoni liikmetel ei tekkinud, siis pikema arutelu tulemusena valiti konsensusliku otsusena tulevase põhikooli nimeks Paide Hammerbecki Kool,“ selgitas Talviste, rõhutades, et nemad lõplikult ei otsusta tulevase kooli nime, vaid seda teeb Paide Linnavolikogu Paide Linnavalitsuse ettepanekul.

 

Carl Gotthard Hammerbeck (1800-1870) oli Paides pastoriks ja tema initsiatiivil asutati 1835.a Paides esimene eesti õppekeelega kool. Sellega seoses on ta tähelepanuvääriv isik Paide haridusloos. See kool asus praeguse Pärnu tänava ja Aiavilja tänava nurgal, Paide E-Piim spordihalli peasissekäigu ees. Praegu tähistab seda kohta vastav mälestuskivi. Kunagise koolihoone ja tulevase põhikooli hoone (Aiavilja 3) asukohad peaaegu ühtivad.

 

Talviste lisas, et Paide Gümnaasium korraldab juba üle kümne aasta kooli aastapäeva tähistamise nädalal parimate õpilaste ja õpetajate-koolitöötajate tunnustamise üritust nimetusega Hammerbecki Gala.


kodanik, 30-06-17 07:03:
kõlaks paremini küll aga väljapool Paidet rääkides siis ei saada aru kus kool asub!
nimi, 29-06-17 21:18:
Hammerbecki Kool kõlaks isegi paremini kui Paide Hammerbecki Kool
Lisa kommentaar *
*