Paidelastele jagatakse tänavakive. Lisatud TAOTLUSVORM!

04 juuni 18
Sulge
Saada artikkel
Send this form
Category: Järvamaa

Paide Linnavalitsus jagab linna territooriumil asuvate era- ja kortermajade kinnistute omanikele kasutatud tänavakive.

Pilt illustreeriv

 

Pakkuda on aastatel 2012-2016 ehitustööde käigus üles võetud avalikel tänavatel kasutusel olnud tänavakivid, mis siiani pole kasutust leidnud. Kuna linnal endal ei ole plaanis neid ka kasutada, ongi kinnistuomanikel võimalus neid kinnistusiseste teede korrastamiseks endale taotleda.

 

Tänavakivide taotlemiseks tuleb hiljemalt 11. juuni kella 13ks esitada linnavalitsusele avaldus, millele lisada esindusõigust tõendav dokument, kui esindusõigust ei ole võimalik äriregistri kaudu tuvastada. Samuti tuleb lisada 3-4 olukorda ilmestavat fotot ja olla valmis selleks, et linnavalitsus küsib täiendavat infot tänavakivide kasutamise kohta.

 

Lähemat infot jagab Paide Linnavalitsuse haldusspetsialist Rein Säinas e-posti aadressil rein.sainas@paide.ee või telefonil 53070664.

 

Tänavakivide taotlusvormi saab alla laadida SIIT.

 

Tänavakivide taotlemise tingimused:

1. Tänavakive on õigus taotleda Paide linna territooriumil asuvtel era- ja kortermajade kinnistute omanikel kinnistusiseste teede korrastamiseks;

2. Tänavakivide taotlemiseks tuleb esindusõiguslike isikute poolt esitada taotlus Paide Linnavalitsusele hiljemalt 11. juunil kell 13.00.

Taotlusele lisada esindusõigust tõendav dokument, kui esindusõigust ei ole võimalik äriregistri kaudu tuvastada, olukorda ilmestavad fotod (3-4). Linnavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavat lisainfot tänavakivide kasutamise kohta.

4. Taotluste järjestamise tulemusel koostab komisjon taotlustest pingerea ning teeb linnavalitsusele ettepaneku kinnitada taotluste pingerida ja tänavakivide saajad. Linnavalitsus teeb vastavad otsustused hiljemalt 19. juuniks 2018. Allesjäänud freespuru jaotatakse kinnitatud pingerea alusel. Pingerea koostamise süsteem on toodud Paide Linnavalituse 28. mai 2018 korralduses nr 296.

5. Tänavakivide saajaga sõlmitakse leping, milles sätestatakse sanktsioonina, et tänavakivide edasimüümisel või aruannete esitamata jätmisel on taotleja kohustatud hüvitama linnale tänavakivide maksumuse 4 eurot/ruutmeeter.

6. Tänavakivid antakse taotlejale üle pärast lepingu sõlmimist. Pärast tänavakivide sihipärast kasutamist tuleb taotlejal esitada Paide Linnavalitsusele hiljemalt 1. novembriks 2018 tõendusmaterjalid (fotod) tänavakivide kasutamise kohta.

 

 


Copy-paste?, 06-06-18 15:52:
p.4.../Allesjäänud freespuru jaotatakse kinnitatud pingerea alusel. Pingerea koostamise süsteem on toodud Paide Linnavalituse 28. mai 2018 korralduses nr 296.../
Mida siis jaotatakse- tänavakive või freespuru?
Kes tänakive ei saa, neile jaotatakse freespuru?
Lisa kommentaar *
*