Tartu Ülikool teatas Türi Kolledzi sulgemisest

30 sept 10
Sulge
Saada artikkel
Send this form
Category: Järvamaa

Täna, 30. septembril, külastas Türi Vallavalitsust Tartu Ülikooli õppeprorektor Birute Klaas, kes andis teada, et 1. septembrist 2011 suletakse Tartu Ülikooli Türi Kolledž. Ülikooli õppeprorektor Birute Klaas lubas sulgemise põhjusi ning edasisi plaane selgitada reede hommikul kell 8.20 Kuma raadio otse-eetris hommikuintervjuus.

 

Uudis tuli kui välk selgest taevast, sest alles esmaspäeval, 27. septembril, oli koos Türi Kolledži nõukogu, kus selle sulgemisest ei räägitud.

Pärast teate saamist, kutsus Türi vallavanem Aivo Prüssel kokku erakorralise vallavalitsuse istungi, kus ta tutvustas vallavalitsuse liikmetele uudist. Istungil viibis ka Türi Vallavolikogu esimees Toomas Marrandi.

Vallavalitsuse arvates on vaja kogu Eesti regionaalpoliitika põhjalikult läbi vaadata, sest suurte regionaalsete keskuste moodustamine on tekitanud olukorra, kus Kesk-Eesti on jäämas ääremaa seisusesse. Siit on ära viidud mitmeid riigiasutusi. Türi Vallavalitsus leidis, et Türi Kolledzi sulgemine järgmine samm Kesk-Eesti ääremaastamisele.

 

Keskpäevasel kohtumisel tunnustas Tartu Ülikooli õppeprorektor Birute Klaas küll Türi valla koostööd Tartu Ülikooliga ja valla suurt panust kõrghariduse omandamise võimaldamisse Türil, kuid tõdes, et majanduslik olukord sunnib Tartu Ülikooli kolledžit sulgema.

 

Türi Vallavalitsus jäi seiskohale, et kolledzi sulgemine on nii valla kui ka maakonn arengule negatiivne faktor ja otsustas teha pöördumise volikogu erakorralise istungi kokkukutsumiseks. Samuti otsustati teha pöördumised Türi Kolledži säilitamise võimaluste otsimiseks Järva Maavalitsusele, Järvamaa Omavalitsuse Liidule ja vastavatele ministeeriumidele.

 

Tartu Ülikooli õppeprorektor Birute Klaas saatis täna  üliõpilastele teate  Türi kolledži sulgemise otsusest.

Birute Klaasi kiri üliõpilastele:

Hea keskkonnakorralduse tudeng,
Tartu Ülikooli eesmärkide, kvaliteetse õppe- ja teadustöö tagamine muutuvas keskkonnas nõuab ülikooli juhtidelt otsustavaid samme. Kavandatav muutus, mis kõiki Türi kolledži üliõpilasi puudutab, on õppekava „Keskkonnakorraldus ja planeerimine“ integreerimine TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonda. Türi tudengina saate osaleda õppetöös senisel viisil 2011. aasta kevadsemestri lõpuni, alates sügisest 2011 olete oodatud õpinguid jätkama Tartus.


Kolledži õppetöö üleviimine Tartusse on paratamatu samm, sest Türil pole kolledži tegevuse jätkamine jätkusuutlik. Kolledžil puudub tegevuse jätkamiseks kriitiline hulk inimesi – sadakond tudengit ja vaid kolm oma õppejõudu pole piisav, et tervet institutsiooni ära majandada.

Keskkonnakorralduse õppekava integreerimisega loodus- ja tehnoloogiateaduskonda saame parandada nii õppetegevuse kvaliteeti kui ka pakkuda paremaid valikuvõimalusi õppetöös.
Õppetöö korraldus Tartus toob keskkonnakorralduse ja planeerimise tudengite jaoks kaasa järgmised eelised:
- ained jagunevad iganädalasteks ja regulaarseteks tundideks;
- paraneb praktikumide läbiviimise materiaalne baas;
- võimalus osaleda tippteadlastest külalisõppejõudude loengutel;
- võimalus osaleda aktiivselt Tartu üliõpilaselus.
Ülikooli õppeosakond aitab üliõpilasi igati, et õppetööalased ümberkorraldused võimalikult sujuvalt laabuksid. Ülikool otsib ka võimalusi katta tudengitele õppekoha vahetumisega seotud kulusid.

4. oktoobril kell 15.00 olete oodatud tudengite infotundi kolledži auditooriumis 215, kus eesseisvaid muudatusi täpsemalt selgitatakse. Küsimustele vastavad allakirjutanu ning TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna ja õppeosakonna esindajad. Koostöösoovidega Birute Klaas TÜ õppeprorektor


Kommentaare ei ole
Lisa kommentaar *
*