Türi kesklinna ei ehitata tanklat

28 apr 17
Sulge
Saada artikkel
Send this form
Category: Järvamaa

Türi Vallavolikogu otsustas eilsel, 27. aprilli istungil mitte algatada detailplaneeringu koostamist Türi linnas Paide tänav 1 kinnisasjale ja selle kõrval asuvale reformimata riigimaale AS Olerex müügivõrku kuuluva teenindusjaama (tankla, kauplus, kohvik) ja avalikult kasutatava ala rajamiseks.

 

Taotletava detailplaneeringu eesmärk on ilmselges vastuolus Türi Vallavolikogu 25. juuni 2009 otsusega nr 55 kehtestatud Türi valla üldplaneeringuga ning puudub põhjendatud vajadus Türi valla üldplaneeringu muutmiseks. Istungil osalenud 22-st vallavolikogu liikmetest hääletasid otsuse poolt 17.

 

Türi linnas ja selle lähiümbruses asub praegu kolm tanklat: AS Alexela tankla Türi linnas Viljandi tn 15, AS Olerex tankla Türi linna piiril Lokuta külas Tehnika tn 6, OBB Kaubandus OÜ tankla Särevere alevikus. Seni on valmis ehitamata Türi Vallavolikogu 28. augusti 2013 otsusega nr 46 Türi linnas Kaare tänav 26 katastriüksusele kehtestatud detailplaneeringuga planeeritud tankla. Kõik olemasolevad tanklad ning planeeritud tankla krunt asuvad riigiteede ääres ning praegu ei ole Türi linnas teada vajadust täiendava tankimisvõimaluse järele.

 

Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann ütles, et vallavalitsus kogus võimalikult palju infot ja arvamusi, kaaluti erinevaid huve ning poolt- ja vastuargumente. Ka Eesti Arhitektide Liit andis eksperthinnangu. "Saime nendelt väga põhjaliku vastuse, kus kokkuvõttes tõdeti, et kavandatav objekt sellisel kujul kindlasti linnakeskusesse ei sobi," lisas Siemann. 

 

"Kui oleks otsustatud esitatud taotluse alusel tankla teha, siis muudaksime Türi valla üldplaneeringut nii, et keskuse alal ei oleks enam keelatud liikluskoormust suurendavad objektid nagu tanklad ja autopesulad, neid võiks ehitada lisaks veelgi. Samuti tuleks loobuda ootusest, et kesklinna rajatavad uued ehitised oleksid esinduslikud ja looksid uut esteetilist väärtust kaasaegse arhitektuuri näol. Ei vallavalitsus, volikogu ega suur osa vallaelanikest ei ole ilmselt sellega nõus, kuna see mõjutaks linnaruumi hubasust ja jalakäijate ohutust ning lisaks suurendaks liikluskoormust kesklinnas," selgitas Siemann.

 

Paide tänav 1 maa-alale on samal eesmärgil ka varem detailplaneeringu algatamist taotletud. Aastatel 2006 ja 2010 keeldus Türi Vallavolikogu Türi linna keskusealale tankla detailplaneeringu algatamisest. Põhjenduseks eelkõige tankla sobimatus kesklinna ning vastuolu üldplaneeringuga.

 

Kehtiva üldplaneeringu kohaselt hoitakse keskuseala valdavalt polüfunktsionaalne, eelistatud on äriruumid esimestel korrustel, eluruumid kõrgematel korrustel. Uute hoonete ehitamisel, eriti peatänavate ääres, tuleks rõhutada hoonestuse esinduslikkust ning hoonestuse kavandamiseks on soovitav korraldada arhitektuurikonkursse. Hoida tuleks tänavafronti, täiendaval hoonestamisel tuleks eelistada tänavaäärset hoonestust. Eraldi on üldplaneeringus rõhutatud, et keskusealale ei kavandata liikluskoormust suurendavaid ja võimalikku keskkonnaohtu kujutavaid objekte, näiteks tanklaid ja autopesulaid.


tore, 29-04-17 08:34:
See on hästi otsustatud!
paidekas, 29-04-17 00:29:
üks paremaid uudiseid! Nii et türikatel seekord mõistus olemas!
Lisa kommentaar *
*