Tulevastel linnajuhtidel tuleb arvestada töötajate lojaalsusega senisele linnapeale!

15 mai 14
Sulge
Saada artikkel
Send this form
Category: Järvamaa

Foto: www.paide.ee

Täna ilmus Paide linna koduleheküljele uudis sellest, et linnavalitsuse kollektiiv esitas linnapea Alo Aasma parima juhi konkursile. Seega tuleb uuel linnapeakandidaadil arvestada töötajate lojaalsusega senisele linnapeale ja näha vaeva enesekehtestamisega.

 

Linnavalitsuses personalitöötaja ülesandeid täitva Rita Laanetu sõnul valmis linnapead kirjeldav iseloomustus ühistööna, kus kõik töötajad said sõna sekka öelda. Laanetu lisas, et seda tehti aktiivselt ja kõiki infokilde kokku võttes oli meeldiv tõdeda, kui kõrgelt linnavalitsuse töötajad oma juhti hindavad.

 

Paide linnavalitsuse kollektiivi poolt koostatud lugu (esitatud konkursile 07.04.2014):

  

"Meie juht ALO AASMA on Eesti kõige noorem linnapea ja kuigi ta on meie juhina jõudnud tänaseks töötada ainult pool aastat, on ta siiski selle ajaga suutnud kollektiivile mõjuda nii, et toimunud on täispöördel muudatused.

Omavalituse töö ei ole kerge. Juhina oled sa kogu aeg tähelepanu keskpunktis ja pead toime tulema väga erinevate probleemidega - suhtlema meediaga, erinevate inimestega (nii kojamehe kui ka presidendiga eelistamata üht teisele), tegema väga vastutusrikkaid otsuseid kogu linna hüvanguks.Noorte juhtide puhul arvatakse tihtipeale, et nad kardavad vastutust, meie juhiga seda probleemi ei ole - tema pühendumus Eesti riigile (ta on tulihingelise kaitseväelasena, sest isamaa armastus on tema jaoks südameasi) ja oma kodulinnale on muljetavaldav. Noore inimesena oskab ta näha noorte maailma ja samas suhtub soojalt ja lugupidavalt eakatesse inimestesse. Ilmselt kodust kaasa saadud väärtushinnangud aitavad tal mõista ja teha vahet olulisel ja ebaolulisel. Juhi teeb heaks see, kui tal on kindlad tõekspidamised – need on tal kindlalt paigas!Väga oluline linnajuhi töös on ka erialased oskused. Meie juht on tark inimene – ta lõpetas keskkooli hõbemedaliga ning seejärel jätkas Tartu Ülikoolis riigiteadustega lõpetades õppuritee majandusteaduse magistrina. Lisaks koolitarkusele on tal ka palju elutarkust ning see väljendub tema otsustes ja tegudes.

 

Meie praegune juht eristub kõikidest meie senistest juhtidest selle poolest, et tal on efektiivne mõtlemine. Poliitikas on raske oma eesmärke saavutada, aga inimesele keskendumine on võimalik. Tema esimesed sammud juhina olid eelkõige inimlikud – peame seda väga oluliseks, et ta lähenes kõigile individuaalselt. Töökorralduses lähtub ta eelkõige sellest, et ei anna ülesandeid, mida ta ise ei suudaks täita või mille peale ta oma isiklikku tööaega ei kulutaks. Ta on alati valmis ja suuteline nõu andma. Koolitustel käimisesse ja töötajate arendamisse suhtub positiivselt - ei lähtu kunagi koolituse maksumusest, vaid analüüsib eelkõige koolituselt saadavat kasu.

 

Avaliku teenistuse asutus on rangete reeglite ja tööformaatidega asutus, kuid korrektse tulemuse saavutamiseks ei pea meie juht alati oluliseks ainult toodetud paberite hulka või kasutatud seaduste arvu. Tema jaoks on oluline alluva iseseisev mõtlemine ehk potentsiaali kasutamine, ajakulu optimeerimine ehk tööandja palgakulu kokkuhoid ja saadud tulemuse reaalne kasumlikkus. Ta ei tee probleemi pisiasjadest ega pea vajalikuks eksimuse korral karistada. Meie juht usaldab oma alluvaid ja see on tunne, mida meie kollektiiv seni kahjuks väga tundnud ei ole.

 

Ta on juht, kes ei delegeeri, nõudes aina rohkem ja rohkem. Ta teeb ka ise väga-väga palju. Ta on oma töösse pühendunud ja soovib ise olla pädev erinevates linna valdkondades - teda tõeliselt huvitab Paide parem tulevik! Samas ei lase ta läbi vigu, sest ta märkab väga palju ja suudab süveneda ka väga kiiretel aegadel. Meie juht võtab oma kollektiivi jaoks aega. On väga oluline, et juht leiaks aega sind kuulata ja kaasa mõelda. Vaatamata oma väga kiirele elutempole, ta leiab selle aja. Ta on poole aastaga kujundanud ümber meie meeskonna, arvestades seejuures kõikide isikuomadusi ja kogemusi, eesmärk - luua üksmeelne ja tulemuslik tiim on saavutatud!

 

Meie juht on uuendusmeelne, aga õnneks tabab ta ära „tavainimese“ vajadused ja ei väsita oma töökaaslasi nende uuendustega. Vähe tähtis pole huumorimeel – nali ergutab alati meeskonda, meid siis ka…lisaks on tal hea oskus motiveerida sõnadega - ta tunnustab meid ka pisiasjade eest. Selle tulemusena on meie meeskond teinud poole aastaga läbi suure muutuse. Kollektiivi mittetöised ühisüritused on olnud tema juhtimise aja jooksul parimad ja inimesed kohal 100%, mida pole kunagi enne juhtunud. See tähendab, et tuntaksegi end ühtse meeskonnana, kellel on koos hea olla.

 

Ärge küsige kuidas ta seda teeb – me ei tea seda, võib olla on ta võlur, hea võlur! Ja väga oluline - kõik tulevad rõõmuga tööle ja lähevad rõõmuga koju - tänu suhtumisele on kollektiivis hea ja pingevaba õhkkond. Vaatamata kitsale palgafondile on paljud meeskonnaliikmed võtnud Alo palvel juurde töökohustusi ja töötavad oma võimete piiril (kohati isegi üle piiri). Aga keegi ei nurise, ilmselt iga juhiga see ju nii ei oleks!? Ta kaasab meid otsustusprotsessi, see tähendab, et meie arvamus läheb talle korda, me oleme tema jaoks olulised ning mis väga tähtis, ka võrdsed.

 

 

See on vaid väike osa, mida temast võiks kirjutada. See iseloomustus sündis kollektiivi ühistööna ja kui ta ei saagi tiitlit „Parim juht 2014“, siis soovime, et ta teaks kui väga tema meeskond teda hindab, sest meie jaoks on ta PARIM JUHT ka ilma selle tiitlita!"


paratamtusega on parem leppida, 18-05-14 21:38:
töötajad peaks aru saama et riigikogu liikme naasmisega volikokku lendab senine linnapea minema kas tuleb uus lähedalt või kaugelt suurtemate kogemustega või väiksemate kogemustega Aasmale pannakse sulg sappa nii või teisiti
vale personalijuht, 17-05-14 19:41:
see personali juht on vist valedel koolitustel käinud - targem oleks ta välja vahetada kui ta juba selliseid apsakaid teeb
puhas narrus, 17-05-14 19:32:
kui viie kuu põhjal otsustatakse et mõni mees on supermees
halb juht kui alluvad kiidavad, 17-05-14 18:08:
see juht keda alluvad ei karda ei ole hea juht
ennekuulmatu, 17-05-14 18:04:
mittepaidekas Rita korjab poliitilisi avaldusi mittepaideka Alo jaoks. Miks linnaametnikud ei arvesta Paide linna inimeste hääletusel jagatud mandaate vaid käputäis ametnike hakkab oma tahtmisi siin linnas peale suruma - ennekuulmatu
ATS-i ametnikud, 17-05-14 17:57:
aavaliku teenistuse järgi töötavad töötajad on ju vande andnud ja nende töö on linnakodanike teenindamine aga mitte juhi kiitmine
ettevõtjal on häbi, 17-05-14 13:41:
ametnikud kellede palk tuleb maksumaksja taskust peavad maksumaksja raha eest oma tööülesandeid täitma aga mitte poliitikaga tegelema see juba näitab praeguse linnavalitsuse väga väga madalat taset
tore küll..., 16-05-14 11:10:
...aga miks ka paljud linnaametnikud kurdavad linnapea ägedat natuuri ja ettearvamatuid sõnu?
to huvitav, 16-05-14 10:11:
Lubadused tuleb täita.Isegi tobedad ja populistlikud. kui isegi kremooni ei suuda paigaldada, siis mis rääkida linna arendamisest, kuid millal sotsid on tegijat olnud?
huvitav, 16-05-14 09:30:
et umbusalduses märgitakse ujulas aknale kremooni panema jätmist!? ei näita ka just erilist taset. Kas see pole mitte majanduse rida?
Lisa kommentaar *
*