Vallandatud õpetaja pöördus töövaidluskomisjoni poole

27 juuni 16
Sulge
Saada artikkel
Send this form
Category: Järvamaa

Järva-Jaani gümnaasiumist vallandatud ajalooõpetaja Priit Dieves tegi tööinspektsiooni töövaidluskomisjonile avalduse, mille saatis edasi ka raadiole.

Pilt on illustreeriv

 

Dieves palub  avalduses tuvastada tema töölepingu erakorralise ülesütlemise tühisuse ning tuvastada, kas tema vallandamisel on rikutud tema põhiseaduslikke õigusi ja töölepingu seadust ja teisi seadusi ning eeskirju.

 

Nõude aluseks olevate asjaolude kirjeldus:

 

Järva-Jaani Gümnaasiumi direktor Raigo Prants vallandas Priit Dievese kooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja ametikohalt alates 10. juunist 2016. aastal. Vallandamise põhjuseks tõi direktor Prants 8. juunil P. Dievese poolt Õhtulehes  ilmunud artikli „Lastetud naised, laske oma ülikõrge latt alla!”

 

"Seoses antud artikli sisuga leidis Järva-Jaani Gümnaasiumi direktor, et sellega on töötaja rikkunud Töölepingu seaduse § 88 lg 1 p 3, 5, 6, lg 3.  Samas, tutvudes artikli sisuga, tuleb tõdeda, et Õhtulehes ilmunud arvamus ei ole nimetatud Töölepingu seaduse paragrahviga  kooskõlas. Täiesti viisakas vormis ja kultuurselt kirjutatud arvamusartiklis oma seisukohtade väljendamist üleriigilise levikuga päevalehes ei saa põhjendatult käsitleda tööandja usalduse kaotamise alusena, " kirjutab Dieves.

 

"Vaadates seda, millistest tegudest töölepingu seaduse § 88 lg 1 p 5 mainib – vargus ja pettus –, siis on selge, et seadusandja on siin silmas pidanud õigusvastaseid või selgelt ebaeetilisi tegusid, millel ei ole vähimatki pistmist ühiskondlikus arutelus osalemisega kultuurselt väljendatud seisukohtade esitamise teel," ütles Dieves ning lisas, et artikli sisus ei kirjutata ei koolist, õpetaja ametist ega ka ajaloo või ühiskonnaõpetuse õpetamisest koolides. "Tegemist oli täielikult koolivälise arvamusavaldusega," toonitab Dieves.

 

"Antud vallandamisotsusega rikub Järva-Jaani Gümnaasiumi direktor sõnavabaduse põhimõtet ning diskrimineerib töötajat poliitliste või muude veendumuste tõttu," leiab Dieves ning lisab, et  on muuhulgas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liige.

 

Dieves viitab põhiseaduse  §-le 12, kus ei tohi mitte kedagi  diskrimineerida poliitiliste  või muude veendumuste tõttu ning lisab "Põhiseaduse § 45 aga ütleb, et igaühel on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil. 8. juunil avaldatud Õhtulehe artikliga töötaja seda tegigi."

 

"Töötaja vallandamine oma seisukohtade väljendamise pärast rikub otseselt igaühele põhiseaduse §-dega 40 ja 41 ning Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklitega 9 ja 10 tagatud õigust mõtte-, südametunnistuse ja sõnavabadusele, just nagu ka põhiseaduse §-s 12 ja EIÕK artiklis 14 sätestatud õigust võrdsele kohtlemisele ja mitte-diskrimineerimisele. Töötajatele kehtivad Eesti vabariigi põhiseaduses ette nähtud põhiõigused ka töökohal," leidis Dieves ning lisas, et eriti oluliseks demokraatliku riigikorra tagamiseks on põhiseaduse § 48, mis sätestab, et „Igaühel on õigus koonduda mittetulundusühingutesse ja -liitudesse.“

 

"Oma isikliku sõnavabaduse  kasutamise pärast otsustas direktor Raigo Prants  töötaja ametist vallandada. Veel on tööandja Raigo Prants läinud oma vallandamise otsusega vastuollu Töölepingu §-dega 94; 97, lg 2 p 2 ja 99," seisab Dievese pöördumises tööinspektsiooni poole.


Kommentaare ei ole
Lisa kommentaar *
*